چارلي چاپلين ( يادداشتهاي يک خوانساري)   10 مرداد 1389 | 646 بازديد
قابل نداره ( خاطرات آمحرضا گلپايگوني )   10 مرداد 1389 | 632 بازديد
ما و ( فارسي 1 ) - اميد دادخواه   8 مرداد 1389 | 718 بازديد
او خواهد آمد   4 مرداد 1389 | 816 بازديد
اربعين فراق (معبر)   3 مرداد 1389 | 701 بازديد
چهلمين غروب غم انگيز   29 تير 1389 | 1152 بازديد
خوانسار شهر بلاگرها ( خسرو دهاقين)   27 تير 1389 | 1057 بازديد
قصه های مرد خوب برای بچه های خوب   18 تير 1389 | 581 بازديد
همسر بگير ( شعر طنز ) ابوالقاسم طالبي   18 تير 1389 | 626 بازديد
کوچری   14 تير 1389 | 905 بازديد
( آمحرضا ) همكاري با ذوق و با ادبيات گلپايگاني   9 تير 1389 | 603 بازديد
اشیای قدیمی   7 تير 1389 | 660 بازديد
سنگ نوشته اي از سيد السادات   18 خرداد 1389 | 721 بازديد
طبيعت به چه كسي تعلق دارد   11 خرداد 1389 | 744 بازديد
خانه های قدیمی گلپایگان   30 ارديبهشت 1389 | 969 بازديد
سنگ نوشته پهلوی تنگ غرقاب گلپایگان میراثی گرانبها و پر رمز و راز   25 فروردین1389 | 1054 بازديد