فراقي ديگر ( معبر )   11 مرداد 1389 | 722 بازديد
چرا سجده مي کنيم (ورودي ۸۸ فني مهندسي)   10 مرداد 1389 | 785 بازديد
چارلي چاپلين ( يادداشتهاي يک خوانساري)   10 مرداد 1389 | 704 بازديد
قابل نداره ( خاطرات آمحرضا گلپايگوني )   10 مرداد 1389 | 681 بازديد
ما و ( فارسي 1 ) - اميد دادخواه   8 مرداد 1389 | 777 بازديد
او خواهد آمد   4 مرداد 1389 | 890 بازديد
اربعين فراق (معبر)   3 مرداد 1389 | 756 بازديد
چهلمين غروب غم انگيز   29 تير 1389 | 1249 بازديد
خوانسار شهر بلاگرها ( خسرو دهاقين)   27 تير 1389 | 1123 بازديد
قصه های مرد خوب برای بچه های خوب   18 تير 1389 | 635 بازديد
همسر بگير ( شعر طنز ) ابوالقاسم طالبي   18 تير 1389 | 683 بازديد
کوچری   14 تير 1389 | 1079 بازديد
( آمحرضا ) همكاري با ذوق و با ادبيات گلپايگاني   9 تير 1389 | 664 بازديد
اشیای قدیمی   7 تير 1389 | 716 بازديد
سنگ نوشته اي از سيد السادات   18 خرداد 1389 | 789 بازديد
طبيعت به چه كسي تعلق دارد   11 خرداد 1389 | 801 بازديد
خانه های قدیمی گلپایگان   30 ارديبهشت 1389 | 1093 بازديد
سنگ نوشته پهلوی تنگ غرقاب گلپایگان میراثی گرانبها و پر رمز و راز   25 فروردین1389 | 1136 بازديد