آخرين به روز آوري سايت يکشنبه ۱۵ تيرماه ۱۳۹۹

نمايي از مسجدجامع گلپايگان سال ۱۳۸۰ - محمود نيکناميآخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد...هموریید چیست؟ درمان آن چگونه است؟


.


لباس هاي آخاله از سيسموني تا ۱۴ سالگي

در آستانه ۱۴ سالگي آخاله ، نمايشگاهي از لباسهايش را در صفحه مجازي خودش به نمايش گذاشتيم


مهندس عليقلي بياني ، فرزانه‌اي از جنس آب - استاد علي اکبر جعفري

در آغاز مسول ساختن سد اختخوان مهندس طالقانی بود ولی به علت ساختن سد کرج استعفا داد و مهندس عليقلی بیانی که رشته تحصيلی اش مرتبط با سدسازی و لوله کشی شهرها بود به اختخوان رفت و دوسال و نيم آن جا ماند و کار سد را به سرانجام رساند.


صداي ماندگار - ديه ولايتمون مثل اون قديما نيست - صداي دلنشين استاد محمدعلي سعيدي

بي هُمزبون ، عنوان شعر محلي گلپايگاني ، سروده و با صداي دلچسب استاد محمد علي سعيدي ، شاعر توانمند شهرمان كه در سال 1380 اجرا گرديده است . نكات قابل توجه اين سروده زيبا ، لهجه و گويش واقعي مردم شهر در دهه هاي گذشته ، اشاره به اصطلاحات و ضرب المثلهاي محلي ، يادآوري آنچه در گذشته وجود داشته و ديگر اثري از آن نيست و از همه مهمتر زنده نگه داشتن فرهنگ عامه شهر و اشاره به محصولات معروف هر منطقه و ناحيه است و يك اثر منحصر به فرد را در اين سروده خواهيد شنيد . حتما بشنويدعلماي گلپايگان ( آخوند ملامحمدتقي نخعي گلپايگاني )

(هفتم شعبان المعظم) رحلت فقيه مجاهد و عالم عامل آخوند ملامحمدتقي نخعي گلپايگاني معروف به حاج آخوند گوگدي از اولاد و احفاد سردار بزرگ اسلام و قطب اكبر مالك اشتر نخعي است آخوند ملامحمدتقي نخعي معروف به حاج آخوند فرزند آخوند ملامحمدرضا، او عالمي محقق و فقيهي مدقق و صاحب نظر بود. ايشان در كشف مسايل علمي، ذهني روشن و در هوش و ذكاوت و سرعت انتقال و خردمندي مورد اعجاب اهل نظر بود. در فحص و بحث بسيار زبردست و در مقام مناظره و جدل و چيرگي بر طرف كم نظير بوده است... ادامه

هفته نامه صداي گلپايگان

زندگي نامه آخوند ملامحمدتقي نخعي گلپايگاني

(هفتم شعبان المعظم) رحلت فقيه مجاهد و عالم عامل آخوند ملامحمدتقي نخعي گلپايگاني معروف به حاج آخوند گوگدي از اولاد و احفاد سردار بزرگ اسلام و قطب اكبر مالك اشتر نخعي است

آخوند ملامحمدتقي نخعي معروف به حاج آخوند فرزند آخوند ملامحمدرضا، او عالمي محقق و فقيهي مدقق و صاحب نظر بود. ايشان در كشف مسايل علمي، ذهني روشن و در هوش و ذكاوت و سرعت انتقال و خردمندي مورد اعجاب اهل نظر بود. در فحص و بحث بسيار زبردست و در مقام مناظره و جدل و چيرگي بر طرف كم نظير بوده است.

فعاليت هاي اجتماعي و علمي

ايشان در طول حيات خود علاوه بر اداي وظايف اجتماعي و رسيدگي به امور رفاهي مردم و ترويج شرع مطهر و تبليغ دين و احكام شرعي هيچ گاه از بحث  و فحص در مسايل علمي غافل نبوده و همواره در كنار فعاليت هاي اجتماعي به تعليم و تربيت افراد و تدريس و تأليف اشتغال داشت.

از نظر مقام علمي از سطح بالايي برخوردار بوده به نحوي كه فقهاي زمان خويش او را فقيهي مجتهد مي دانسته اند؛ لذا در اجازه اي كه مرحوم شيخ مهدي بن شيخ علي بن شيخ جعفر كاشف الغطا (قدس سره) كه از اعلام فقهاء و مراجع بزرگ عصر خود بوده به آن مرحوم داده كه در يك صفحه مقام علمي ايشان را مي ستايد. در يك فراز از آن اين گونه فرموده: » پوشيده نماند كه جناب عمده العلماءالعاملين و نخبه الفضلا الكاملين و تقي نقي مهذّب صفيّ، درياي علمي كه آن را ساحل نيست و بيابان دانشي كه رهروان در آن رهسپارند، يگانه بزرگوار و باوفاي باصفا جناب آخوند ملامحمدتقي بن مرحوم مبرور علامه دهر و جامع پراكنده هاي فضل و فخر، عالم علامه جناب آخوند ملامحمدرضا نخعي گلپايگاني برهه اي از زمان و جمله اي از دوران را در نزد ما حضور يافت و ما بحمدا... المنان او را داراي ملكه قدسيه قوه اجتهاد يافتيم، در اين صورت شايسته است كه بر مسند فتوي نشسته مورد اكرام قرار گيرد و مركّب قلم شريفش به خون شهداء ترجيح داده شود؛ بلكه بايست علماي اعلام بدو رجوع كنند تا چه رسد به مقلدين و عوام«

علاوه برآنچه گفته شده، آثار علمي كه از او به جاي مانده حاكي از احاطه علمي ايشان مي باشد.

آثار و تأليفات:

1. سراج النجاه در 2 مجلد كه در سال 1271 ع.ق در اصفهان نگاشته شده،

2. جامع الاخبار كه در سال 1268 ه. ق نگاشته شده؛

3. اوصاف الاشراف كه در سال 1274 ه. ق نگاشته شده؛

4. حاشيه بر خلاصه الحساب شيخ بهايي؛

5. حاشيه بر تسليه الحزين بفقدالاحباب و البنين تأليف سيد عبدا... شبركه در سال 1275 ه. ق نگاشته شده؛

6. نصره الواعظين؛

7. رساله اي بر مواعظ و خطب؛

و ده ها اثر ديگري كه به خط ايشان در فقه و اصول و ... نگاشته شده است.

تأسيس مدرسه علميه:

ايشان در زمان خود مدرسه علميه اي تأسيس نموده كه توسعه مكتب خانه جد سوم خود يعني آخوند ملاعبدا... نخعي بوده كه در مجاور مسجد قرار داشته، اين مدرسه كه در گوگد ساخته شده و آثار آن هنوز برجاست در آنجا حوزه درسي داشته كه هر چند به مناسبت كوچكي مدرسه و تعداد اندك شاگرداني كه در آن تحصيل مي كرده اند در اين زمان شايد چشم گير نبوده؛ ولي با مقايسه با كيفيات محل و مقتضيات محيط مدرسه، حوزه مذكور در آن روزگار در منطقه گلپايگان نظير نداشته است.

سجاياي اخلاقي:

ايشان به سبب امتيازات اخلاقي يعني سعه صدر و بلندهمتي و جوانمردي و سخاوت و خوش سخني و توجه كامل كه نسبت به زيردستان و ناتوانان داشته كه همه آنها را از مولي و مقتداي خود اميرامؤمنين علي (عليه السلام) فراگرفته همواره در گلپايگان و در ميان مردم آنجا از مقبوليت و محبوبيت فراواني برخوردار بوده است و چنانكه نقل شده با تأسي از كريم اهل بيت امام حسن مجتبي (عليه السلام) در خانه وي كه به منزله مهمانسرايي عام بوده همواره به روي مردم گشوده و با آغوش باز و چهره اي گشاده از ميهمانان پذيرايي مي كرده.

بسط يد و رياست نامه:

حاج آخوند به سبب توانگري و بهره مندي از اموال دنيوي و بسط يد و رياست نامه و در نتيجه قدرتي كه از اين گونه امور پديد مي آيد در گلپايگان و نواحي آن داراي امري نافذ و چشم گير بوده است؛ لذا مراجعاتي كه به وسيله او صورت مي گرفته و منجر به صدور حكم شرعي مي شده است بي چون و چرا به مرحله اجرا درمي آمده و هيچ گاه مورد اعتراض كسي يا مقامي قرار نمي گرفته.

مبارزه با حكام وقت و ارباب ستم:

همان گونه كه گفته شد ايشان شخصاً به خواست ها و نيازها و دعاوي و شكايات و ساير حوائج مراجعين رسيدگي مي كرده است. حكام و عمالي كه از جانب دولت وقت به گلپايگان و نواحي آن قدم مي نهادند، ابتدا به حضورش مي شتافتند و به عرض ادب و اطاعت مي پرداختند؛ زيرا در همان روزهاي نخست ورود خود آشكارا مي ديدند جز با جلب نظر و موافقت او كه همانا نظر و موافقت عامه مردم بود در آنجا كاري از پيش نخواهند برد. با اين وصف حكام مزبور به خاطر تجاوزاتي كه احياناً و دور از چشم وي بر مردم روا مي داشتند گاه و بيگاه از تعرض و پرخاشهاي او در امان نبودند.

از ايشان نامه ها و نوشته هايي در دست است كه همگي حاكي از پرخاشگري آن بزرگمرد با ارباب ستم آن روزگار مي باشد. او كه از اولاد و احفاد سردار بزرگ اسلام و قطب اكبر مالك اشتر نخعي مي باشد و در شجاعت به او تأسي نموده، از جمله كساني است كه در آن زمان پنجه در پنجه ظل السلطان يعني شاهزاده اي كه در آن ايام فرمانرواي مطاع و بلامنازع جنوب ايران بود، مي افكند كه هيچ كس ياراي مقابله با او را نداشته مع الوصف ايشان به منظور دفاع از حقوق مردم و رفع ستم از مظلوماني كه مورد تجاوز عمال اين حاكم جبار قرار گرفته نامه اي به مظفرالدين شاه نوشته و در آن رفع ستم هايي را كه از جانب شاهزادگان مذكور به مردم آن سامان روا مي شده خواستار گشته و از شاه مي خواهد كه اساساً گلپايگان را از اداره اين جبار خارج كند. شاه هم در بالاي نامه حاج آخوند خواسته او را اجابت نموده و به امين الدوله فرمان مي دهد كه گلپايگان را از اداره ظل السلطان خارج و وجوهي را كه از راه ستم به وسيله عمال او از مردم گرفته شده مسترد دارند و حاكم ديگري به جاي حاكم سابق گلپايگان اعزام گردد.

الغاء حكم سربازي:

يكي ديگر از خدمات ايشان به منطقه گلپايگان دريافت فرمان الغاء سربازگيري بود. ايشان هنگامي كه مي ديد در مقابل ظلم ديگران اعتراض و نامه نگاري ممكن است اثر خود را نداشته باشد براي رفع ظلم و احقاق حق مردم رهسپار پايتخت و مركز حكومت و دولت مي شده و رنج سفر را كه در آن روزگار براي پيرمردي مانند او بسي توانفرسا بوده بر خود هموار مي كرد تا بتواند تظلم و دادخواهي عامه مردم را به گوش قدرت بالاتر يعني پادشاه وقت برساند.

در واقعه سربازگيري كه در آن زمان به نحو زننده اي بر مردم ستم روا مي شد و از آنچه مي گفت و مي نوشت نتيجه نمي گرفت شخصاً رهسپار تهران گرديد و با ملاقات شاه و دريافت فرمان الغاء سربازگيري كه اين شهر را مورد تهديد و ستم قرار مي داد، رهانيد.

بديهي است كه اين اقدام چشمگير آن هم به وسيله يك نفر روحاني دور از مركز باعث شگفتي كساني شده بود كه با مقتضيات سياسي و اجتماعي آن روز آشنا بودند. اين اقدام خيرخواهانه سبب شد  كه محبوبيت ايشان در نزد مردم چند برابر شود و هنگام بازگشت وي از تهران مردم آن نواحي استقبال بي نظيري از ايشان بعمل آوردند و زن و مرد و پير و جوان تا چندين فرسنگ بيرون شهر گلپايگان به نشان سپاسگزاري از او به ديدارش بشتابند و گاو گوسفند پيش پاي او ذبح كنند و شعراء و مديحه سرايان و ساير گويندگان به رسم آن روز درباره اين اقدام مردمي و خيرخواهانه به شكرگزاري از ايشان بپردازند.

از جمله آن قصيده غرايي است كه مرحوم ميرزا فضل ا... قدسي (رحمه ا... عليه) كه از ادبا و شعراي معاصر وي بود سروده و در محضر حاج آخوند قرائت نمود كه بواسطه اختصار از آوردن آن در اينجا صرف نظر مي كنيم. علاقه مندان مي توانند اين قصيده را در كتاب دانشمندان گلپايگان، ج 1، ص 336 ببينند.

 

 

احياي سنت وقف:

سنت وقف يكي از سنت هاي مهم و تأثيرگذار عرصه فرهنگي و اقتصادي است. وقف، صدقه جاريه و يادگار جاودانه كرامت هاي انساني است كما اينكه پيامبر اسلام (ص) فرمودند:» با صدقه جاريه نامه عمل انسان براي هميشه باز مي ماند« و از جمله اعمالي است كه تا قيامت باقي مي ماند، همان گونه كه آيه شريفه مي فرمايد:» والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً و خير املاً« سوره كهف آيه 46

وقف چراغي است كه خانه محرومان را روشن مي كند، جان واقف را صفاي معنوي مي بخشد و نام او را در جريده روزگار جاودان مي سازد.

مرحوم حاج آخوند از جمله كساني است كه در اين امر مهم سهم بسزايي دارد و با تلاش هاي خستگي ناپذير خود موجب گرديد تا اين سنت حسنه احيا شود و افراد نيكوكار و خيّر به اين امر مهم رغبت پيدا كنند.

از مراجعات مردم به ايشان براي وقف اموال و دارايي خود و وقف نامه ها و وصيت نامه هايي كه باقي مانده و با خط ايشان نگاشته شده همگي حاكي از اين امر مهم است.

ايشان علاوه بر ترغيب مردم به سنت حسنه وقف از جمله كساني است كه بسياري از اموال و دارايي خود را در آن زمان وقف احياي مساجد و امر ترويج مكتب اهل بيت (عليهم السلام) و اقامه عزاداري خصوصاً عزاي سرور و سالار شهيدان حضرت اباعبدا... الحسين (عليه السلام) و رسيدگي به وضعيت معيشتي فقرا و خيرات و مبرات نموده است كه امروزه اين آثار و بركات براي همگان مشهود مي باشد.

وفات:

اين عالم بزرگوار و مجاهد پس از سالها خدمتگزاري به مردم و ترويج شرع مطهر و مبارزه با ستمكاران و جباران زمان خود در پايان عمر گرفتار ابتلائات جسماني و روحي گرديد و از باب» و من نعمره ننكسه في الخلق« تمام قواي خود را از دست داد و پيري و كوفتگي جسم و آزردگي و شكستگي روحي، او را از بسياري از امورات زندگي بازداشت تا سرانجام در تاريخ هفتم شعبان سال 1329 قمري دعوت حق را لبيك و به جوار رحمت ايزدي پيوست و در مقبره اي كه در سمت شرقي گوگد قرار گرفته در كنار جد سوم خود مرحوم آخوند ملاعبدا... نخعي (اعلي ا... مقامه) به خاك سپرده شد. سلام ا... عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حياً

                                                                             سعيد نخعي گلپايگاني

منابع:

1. دست نوشته هاي دانشمند محترم حجت الاسلام والمسلمين محمد وحيد گلپايگاني

2. دانشمندان گلپايگان، ج1، ص 89 و 329

3. اعلام الشيعه، قرن 14، ص 174 و 241 و 255

4. گنجينه ي دانشمندان، ج6، ص 419

5. معجم مؤلفي الشيعه، ص 346

6. الذريعه، ج12، ص 163

اين مطلب تاکنون 7208 بار مشاهده شده است.
مطالب مرتبط با هفته نامه صداي گلپايگان

زنده باد استاد علي اکبر جعفري
۰
پاكسازي تفرجگاه كوچري
روزه داري در بيماران مبتلا به بيماري هاي دستگاه گوارش ( دکتر محسن شريفي )
علماي گلپايگان ( آخوند ملامحمدتقي نخعي گلپايگاني )
دکتر ابراهيمي اسوه تلاش
كاربرد فن آوري نانو (دكتر زينب فرشته )
شهر را شهروندان مي سازند
نام آوران گلپايگان (مرحوم فرج اله شريفي گلپايگاني )نام و نام خانوادگي:
پست الکترونيک:
سايت يا وبلاگ:
متن پيام:
تصوير امنيتي:


12:20   22 ارديبهشت 1394
حسین مقدسی
چرازندگی نامه فرزانگان گلپایگان که درصدای گلپایگان نوشته میشدتعطیل گردیدخوب بودادامه پیدامی کرد
پاسخ
با تشکر از شما ، مطالب صدای گلپایگان به جهت تغییر سرور فعلا قطع میباشد

10:52   17 مهر 1394
یاسینی ازتهران
باسلام:باتشکراززحمات شمانسبت به سایت خوبی که داریدوواقعاقابل استفاده است چون دارای مطالب متنوعی می باشد،می توانم ازشماتقاضاکنم که شرح احوال علمای گلپایگان که باعنوان سیمای فرزانگان گلپایگان درهفته نامه صدای گلپایگان چاپ می شودرادرقسمت مقالات سایت آخاله قراردهیدتاهمشری های شمادرخارج ازگلپایگان هم استفاده کنند؟ازلطف شمامتشکریم
پاسخ
سلام . شما ميتوانيد از سايت اين هفته نامه که لينک آن در آخاله موجود است استفاده کنيد/ متشکريم

آخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد.


آب و هوا

پیام های کلی سایت

تماس با ما


كليه حقوق براي پديد آورندگان 
.:: آخاله ::. محفوظ است. | طرح و اجرا : توحيد نيكنامي   | به روز رسانی محتوایی : محمود نيكنامي  
 | .Copyright © 2003-2012 Akhale.ir. All Rights Reserved
|
 | Powered By Tohid Niknami | E-Mail :
Akhale . com @ gmail . com |