آخرين به روز آوري سايت ، یکشنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۷

رمضان مبارکآخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد..


مانيتورينگ داروها


اردیبهشت اناربار


اولین رادیو در گلپایگان . به مناسبت ۴ اردیبهشت روز تاسیس رادیو در ایران

اولین رادیوی آشکار در گلپایگان به سالهای ۱۳۲۰ ، زمانیکه متفقین ایران را اشغال کرده بودند بر می گردد کنجکاوی و نیاز مردم به کسب اطلاعات از وضعیت جنگ جهانی دوم و اشغال ایران و نبود وسایل ارتباظی سریع حضور یک رادیوی صندوقی از نوع فبلامان (لامپی) در قهوه خانه ..ادامه


" ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯿﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﺏ ﻧﯿﺴﺖ ؟!؟

ﺗﺎ ۱۰ﺳﺎﻝ ﺁﺗﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ! ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺎﺳﺎ ﺷﺪﺕ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﯼ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﺾ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺯﺭﺍﻋﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﺟﺪﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﺑﮕﻔﺘﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺸﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ!!! ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎﻥ! .....


حال زمين خوب نيست - دکتر ابراهيم جعفري

پیوستی بر سخنان استاد علی اکبر جعفری و سرکار خانم مهندس حبیبی در برنامه "سرزمین ما" که از شبکه اول سيما در پنجشنبه ۸ بهمن ماه پخش گرديدكُردَهْ به كوه

يك باور فرا گير گلپايگاني كه تا چند سال اخير نيز ميهمان فرهنگ اين شهر بود و اعتقادات عامه مردم بر اين باور مستحكم گرديده بود ، ايام ريزش برف از حدود 25 ديماه آغاز و تا 15 بهمن ماه در اوج بارندگي اين نعمت الهي محدود مي شد را اصطلاحا ( كُردَهْ به كوه ) مي گفتند حكايت اين افسانه از آنجا آغاز ميگشت كه اگر در اين محدوده زماني برف نمي باريد و يا بارش هاي زمستاني كم ميگرديد ، همه مردم را از آينده نگران ميكرد و سال در پيش رو را از سالهاي خشكسالي مي پنداشتند و لذا اعتقاد راسخ داشتند كه در اين فاصله زماني بايستي تمام تلاشهاي عقيدتي را بكار بندند تا ترحم خداوند شامل حالشان گردد

پريسا نيکنامي

 


مقدمه : پریسا نیکنامی - نقل مقاله از کتاب گلپایگان در ائینه تاریخ مرحوم فیروز اشراقی

 يك باور فرا گير گلپايگاني كه تا چند سال اخير نيز ميهمان فرهنگ اين شهر بود و اعتقادات عامه  مردم بر اين باور مستحكم گرديده بود ، ايام ريزش برف از حدود 25 ديماه آغاز و تا 15 بهمن ماه  در اوج بارندگي اين نعمت الهي محدود مي شد را اصطلاحا ( كُردَهْ به كوه ) مي گفتند
حكايت اين افسانه از آنجا آغاز ميگشت كه اگر در اين محدوده زماني برف نمي باريد و يا  بارش هاي زمستاني كم ميگرديد ، همه مردم را از آينده نگران ميكرد  و سال در پيش رو را از سالهاي خشكسالي مي پنداشتند و لذا اعتقاد راسخ داشتند كه در اين فاصله زماني بايستي تمام تلاشهاي عقيدتي را بكار بندند تا ترحم خداوند شامل حالشان گردد .. در ذيل قسمتي از اين افسانه از كتاب گلپايگان در ائينه تاريخ بيان ميگردد


و بدين سان :اگر برف نمي باريد  و يا به تأخير مي افتاد شخصي را با آذووقه و لباس گرم و كافي و مناسب آماده كرده به ارتفاعات برف گيرمي فرستادند و نام او را ( كُردَه علي KORDA) مي گفتند و عمل مهاجرت او را به كوه ( كُردَه به كوه ) مي ناميدند و اغلب هم ديده مي شد كه بعد از رفتن ( كرده به كوه ) ، باريدن برف شروع مي شد و بر اعتقادات مردم صحه مي گذاشت . اين باور همانند دعاي باران و به مُصلي رفتن براي باران ، همه گير بوده است و ( اين باور گلپايگانيها بوده ) كه ( كُرده ) خوانساريها روز 25 دي ماه به كوه مي رفته و پنجم بهمن از كوه بر مي گشته  ، سپس (كُرده ) گلپايگاني ها روز پنجم بهمن ( 35 زمستان ) به كوه مي رفته و 15 بهمن ( 45 زمستان )  از كوه پايين مي آمد

معروف است هنگامي كه  كُرده گلپايگاني ها به كوه مي رود در بين راه به كُرده خوانساري ها ميرسد و در ضمن سلام و احوالپرسي طبق عادت و اخلاق رايج منطقه ، كُرده خوانساري ها به همتاي گلپايگاني اش طعنه و زخم زبان مي زند و مي گويد : ببينم چكار مي كني ( يعني از لحاظ ريزش برف و شروع سرما) و وي جواب مي گويد : (تو كه پشتت به من بود كاري نكردي ، من كه پشتم به بهار است ) ((عبارت ديگري نقل شده كه در كتاب منبع نيامده ... كرده گلپايگان به كرده خوانسار مي گويد : حيف كه پشتم به بهار است و گرنه بچه قنداق را در گهواره اش از سرما خشك مي كردم ))

در مدت ( كُرده به كوه ) يعني از 25 دي ماه تا 15 بهمن  هر گونه عامل آب و هوايي را به نحوي منتسب به (كُرده به كوه ) مي كنند  .
اگر برف ببارد مي گويند :      كُرده ما  باركوله اش  را زمين گذاشت

اگر برف ههمراه با بوران و سرما ببارد مي گويند :  كُردَه فُوت كرده  ( يعني با دهان دميده است )

اگر برف ، همراه باران ببارد مي گويند :  برف لي مي آيد و يا كف  گليز كرده ( آب و كف دهان

برف اول  را مي گويند : برف غلاغ ( كلاغ) چون كلاغ ها با باريدن نخستين برف با صدا و فرياد ، به شادماني مي پردازند

روز 5 بهمن  كه كرده خوانساريها پايين مي آيد را مي گويند :  نفس دُزدَه زده

روز 15 بهمن كه كرده گلپايگانيها پايين مي آيد را مي گويند : نفس فاشكه ( آشكار ) زده و معتقدند كه هوا كم كم رو به خوبي  مي رود

از 6 بهمن تا چهاردهم بهمن  را ( چار چار تُركها) گويند

از 20 بهمن به بعد را ( چِلّه گربه ها ) مي گويند

از 4 اسفند تا 10 اسفند را ( ننه دالو )  گويند و معتقدند كه پير زني به نام دالو به خاطر گرمي هوا شترهايش را كه ( آبستن ) نمي شده اند را پيش يكي از پيامبران ميبرد  و از او مي خواهد كه از خداوند خواهش كند  تا هوا سرد شود و شترها   باردار  گردند  اين چند  روز سردتر از روزهاي قبل و بعد است و گاهي اين مدت را ( سرماي پيرزن )  و يا ( نه نه سرما ) نيز مي گويند

ماه اسفند را ( اختيارات )  مي گويند  و مسافرت از اين ماه به بعد مناسب است

 مراسم برفي كردن :

در روز اول كه برف مي بارد  مراسم شيرين برف بردن مخفيانه به خانه اقوام و همسايگان و گول زدن دوستان  و در نتيجه  پختن آش توسط كسي كه  برفي شده ( شخص  گول خورده از دريافت برف اول )  و ميهماني دادن به اين مناسبت از مراسم تفريحي مردم گلپايگان است . البته اگر شخص اقدام كننده نتواند  شخص مخاطب خود را گول بزند و توسط  آن سياهي  به دست و صورتش برسد  مراسم پختن آش  به گردن اقدام كننده مي افتد كه در اين حالت اين مراسم  شيرين تر و مفرح تر برگزار خواهد شد 

اين مطلب تاکنون 6808 بار مشاهده شده است.
مطالب مرتبط با پريسا نيکنامي

كُردَهْ به كوهنام و نام خانوادگي:
پست الکترونيک:
سايت يا وبلاگ:
متن پيام:
تصوير امنيتي:


7:49   27 بهمن 1394
ح سلطانی
با سلام
واقعا ممنون از نوشتن این مطلب
من کارمند گلپایگان هستم شنیده بودم کرده به کوه رفته را ولی از همکارام که می پرسیدم کامل بلد نبودند
خوشحالم به صورت کامل توضیح داده بودید
ممنون

14:32   18 اسفند 1394
قاسمعلی فراست
سلام. از اینکه فرهنگ فولکلوریک شهرمان را زنده نگه میدارید ممنون
پاسخ
سلام و عرض ادب خدمت استاد ارجمند ، نویسنده توانمند و پر افتخار شهرمان جناب آقای قاسمعلی فراست . حضور مجازی جنابعالی در سایت آخاله موجب امتنان و افتخار است

14:9   24 اسفند 1394
احمد رضا غفاري
باتشكر من كارشناس ارشد سازمان مديريت ويرنامه ريزي هستم مطلب راكامل مطالعه نمودم وچون قبلا اين مطلب را شنيده بودم با خواندن مقاله جنابعالي موضوع را كامل ياد گرفتم

21:50   06 اسفند 1395
بهمن ریاضت
با عرض سلام و خسته نباشید
خدا قوت
از زحمات شما در ارائه اطلاعات مفید پیرامون شهر صمیمانه تشکر میکنم

آخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد.


آب و هوا

پیام های کلی سایت

تماس با ما


كليه حقوق براي پديد آورندگان 
.:: آخاله ::. محفوظ است. | طرح و اجرا : توحيد نيكنامي   | به روز رسانی محتوایی : محمود نيكنامي  
 | .Copyright © 2003-2012 Akhale.ir. All Rights Reserved
|
 | Powered By Tohid Niknami | E-Mail :
Akhale . com @ gmail . com |