آخرين به روز آوري سايت چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۹

نمايي از مسجدجامع گلپايگان سال ۱۳۸۰ - محمود نيکناميآخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد...بررسی علل بی خوابی و داروهای آن


شور حسینی با شعور و آگاهی - استاد علی اکبر جعفری


.


وانشان، ابیانه ای دیگر

روستاي وانشان در چند كيلومتري گلپايگان نمادي از اين فرهنگ است كه شباهت هاي زيادي با ابيانه دارد ، كوچه هاي تنگ وپيچ در پيچ ، قلعه تاریخی ، بقعه متبرکه امامزاده ابوالفتوح ، گویش محلی ، و نوع پوشيدن لباس بعضي از اهالي اين روستا را مي توان با ابیانه مقایسه کرد


معلم و شاگرد - حکايتي که لازم است همه معلمين مطالعه کنند

خانم "تامپسون" معلم کلاس پنجم ابتدائی در اولین روز مدرسه مقابل دانش آموزان ایستاد و به چهره دانش آموزان خیره شد و مانند اکثر معلمان دیگر به دروغ به بچه ها گفت که همه آنها را به یک اندازه دوست دارد. اما این غیر ممکن بود. چرا که در ردیف جلو پسر بچه ای ...بحران آب و مديريت سردرگم منابع آبي

شيوه هاي نادرست مصرف آب در بخشهاي كشاورزي و شرب در كشور بر هيچكس پوشيده نيست. مردم بايد بدانند كه كشور در حوزه منابع آب در چه شرايطي قرار دارد. استفاده از آب كشاورزي (با راندماني كمتر از 30%) بدليل فرهنگ سنتي حاكم بر آبياري مزارع ، مصرف آب بسيار زيادي را طلب نموده و مي نمايد . استفاده نادرست از آب شرب (چند برابر الگوي مصرف جهاني ) هم مشكلات تامين آب را دچار چالش نموده است . فشارهاي سياسي حاكم نيز ، محدوديتها و تنگناهاي ويژه اي در مصارف آبي كشور را اعمال نموده كه ادامه اين روند آينده اي مبهم و اسفناك را براي كشور رقم خواهد زد.

مهندس عليرضا نوري

متن مصاحبه آقای مهندس علیرضا نوری کارشناس امور آب با روزنامه صدای صبح مورخ دوشنبه ۲۲ آذرماه ۹۵

 

            

گزارش شماره ۱

بحران آب  و مديريت سردرگم منابع آبي

بحران آب و مديريت منابع آب در كشور از جمله موضوعاتي بوده كه چالشهاي فراواني را برانگيخته است. اين چالشها بعضا باعث بروز بحرانهائي گرديده و اثرات نامطلوبي را بدنبال داشته است .

در اين زمينه گفتگوئي اختصاصي با مهندس عليرضا نوري ، مدير سرمايه گذاري و خصوصي سازي حوزه آب و آبفاي وزارت نيرو كه داراي سابقه اي  بالغ  بر  20  سال مدير كلي حوزه هاي كارفرمائي و پيمانكاري ساخت سدهاي بزرگ كشور را داشته و مدت پنج سال نيز مديركل توسعه بنادر نفتي كشور را عهده دار بودند داشته كه با هم بخش اول اين گفتگو را مي خوانيم . 

 

ارزيابي شما از وضعيت فعلي آب در ايران چيست و دليل برخي مشكلات حوزه آب را چگونه ارزيابي مي نمائيد ؟

       با عرض سلام ، ادب و احترام خدمت شما و كليه بزرگواران و دلسوزان حوزه آب كشور مختصر مطالبي در حوزه آب براي آگاهي بيشتر هموطنان معروض مي دارم.  ايران كشوري نيمه خشك با سرانه مصرف آب بالاتر از حد استاندارد جهاني است. ميانگين مصرف آب در ايران و جهان براي هر نفر به ترتيب  1300 متر مكعب و 580 متر مكعب در سال است . كشور ايران ساليانه حدود 407 ميليارد متر مكعب بارش دارد .  از اين مقدار حدود 72 درصد  ( 297 ميليارد متر مكعب )  تبخير و تعرق ميشود و از دسترس خارج ميشود.  تنها 24 درصد بصورت روان آب و يا آب نفوذي در زمين باقي مي ماند . (70 ميليارد متر مكعب روان آب  و 40  ميليارد متر مكعب آبهاي نفوذ كرده به زمين ) . حدود 10 ميليارد متر مكعب افزون بر آبهاي فوق نيز از طريق رودخانه هاي مرزي وارد كشور    مي شود .  پس جمع كل آبهاي تجديد پذير كشور حدودا 120 ميليارد متر مكعب است .  حال اگر 120 ميليارد متر مكعب را بر تعداد جمعيت كشور تقسيم كنيم  (حدودا 80 ميليون نفر ) عدد 1500 متر مكعب در سال سرانه هر نفر حاصل ميگردد . سازمانهاي بين المللي عدد 1700 متر مكعب در سال سرانه آبي را به عنوان رقم مرز تنش آبي ميدانند. هر كشوري كه سرانه اش از اين رقم بالاتر باشد وضع آب آن كشور خوب و اگر به 1700 برسد  به مرز تنش رسيده است .

                  Image result for تنش آبی

  اگر اين رقم از 1000 متر مكعب  پايين تر رود آن كشور در مرز بحران آبي قرار ميگيرد و رقم زير 500 متر مكعب يعني بحران مطلق آبي .    پس كشور ما در مرز تنش آبي قرار دارد . در سال 1310 هجري شمسي جمعيت ايران 11 ميليون نفر بوده و سرانه آب تجديد شونده سالانه براي هر نفر 11800 متر مكعب بوده است . در سال 1335 جمعيت به 19 ميليون نفر رسيده و سرانه آب  به 6900 متر مكعب  رسيده است. به عبارتي در مدت 25  سال سرانه آب هر نفر نصف شده است. در سال 1395 جمعيت ايران از مرز  80 ميليون نفر گذر نمود و سرانه آب تجديد پذير براي هر نفر به رقم 1500 متر مكعب كاهش يافته است.  اين در حالي است كه متوسط سرانه آب تجديد پذير سالانه براي هر نفر در جهان  در حال حاضر 6500 متر مكعب است. ملاحظه ميشود كه ميزان سرانه آب دركشور ما در مقايسه با ميزان سرانه آب در جهان خيلي فاصله دارد . 

                               

  سازمان ملل يك شاخص براي كم آبي كشورها تعيين نموده است . كه مبناي آن نسبت حجم ساليانه آب تجديد پذير و ميزان مصرف و تقاضاي آب در كشور هاست. اگر كشوري كمتر از 10 درصد آب تجديد پذيرش را استفاده كند بحران ندارد. اگر بين 10 الي 20 درصد منابع آب قابل دسترس را مصرف كند شرايطش بحراني خفيف است. اگر مصرف 20 الي 40 درصد باشد وارد تنش آبي شده و بحرانش شديد است و بيش از 40 درصد خبر از تنش آبي شديد و نشان از فاجعه و بحران بسيار شديد دارد .با شرايط مصرف فعلي  ما بيش از 73 درصد از آب تجديد پذير را مصرف ميكنيم  اين يعني فاجعه .  بايد در مديريت منابع آب و مديريت مصرف با برنامه حركت كنيم .  اولين قدم  برنامه ريزي سازمان يافته است .  بايد با برنامه ريزي منسجم ، مديريت يكپارچه منابع آب كشور را برنامه ريزي نمود. . همچنين لازم است شيوه فرهنگ سازي و شيوه مديريت فرهنگي در حوزه آب كشور بازنگري شده و با روش هاي نوين در سازماندهي فرهنگي از هيچ كوشش و تلاشي براي كمك به اجراي برنامه دريغ نورزيم.  شيوه هاي نادرست مصرف آب در بخشهاي كشاورزي و شرب در كشور بر هيچكس پوشيده نيست. مردم بايد بدانند كه كشور در حوزه منابع آب در چه شرايطي قرار دارد.

                                  

 استفاده از آب كشاورزي (با راندماني كمتر از 30%) بدليل فرهنگ سنتي حاكم بر آبياري مزارع ، مصرف آب بسيار زيادي را طلب نموده و مي نمايد . استفاده نادرست از آب شرب (چند برابر الگوي مصرف جهاني ) هم مشكلات تامين آب را دچار چالش نموده است . فشارهاي سياسي حاكم نيز ، محدوديتها و تنگناهاي ويژه اي در مصارف آبي كشور را اعمال نموده كه ادامه اين روند آينده اي مبهم و اسفناك را براي كشور رقم خواهد زد.

                                   

وضعيت منابع آب چگونه است و چرا تا كنون آن گونه كه بايد به مديريت آب در كشور توجهي نشده است ؟                 

   منابع آبي كشور كه شامل ذخيره سدها و منابع آب زير زميني است در وضعيت بحراني قرار دارد . مشكلات مربوط به بهره‌برداري‌ بي رويه از منابع آب و بالاخص منابع آب زيرزميني پدپده نوظهوري در كشور ما محسوب نمي‌شود. مي‌توان گفت عوارض زيانبار افت سطح آبخوان ها طي سالهاي گذشته در حال توسعه بوده و امروز در اغلب آبخوانهاي مهم كشور تسري پيدا كرده است. نگاه يكجانبه به توسعه كشاورزي و عدم رعايت الگوي مصرف از جانب متوليان امر كشاورزي از عوامل اصلي بروز پديده نامطلوب افت ادامه‌دار در سطح آبخوانهاي آبرفتي كشور محسوب مي‌شود. ميزان مصرف كشاورزي به شكل لجام گسيخته­اي در طي 38 سال گذشته افزايش يافته است. مجموع تخليه آبهاي زيرزميني توسط چاه و چشمه و قنات حدود 80 ميليارد متر مكعب در سال است. سهم تخليه آبخوانها توسط چاهها 62 درصد، قنوات 9 درصد و چشمه‌ها 29 درصد است. اين درحاليست كه متوسط ريزشهاي جوي سالانه در سطح كشور 400 ميليارد متر مكعب است كه تنها 120 ميليارد متر مكعب آن (معادل 30 درصد) جزو منابع تجديد پذير محسوب مي‌شود.

عدم بهره مندي از مديريت برنامه اي باعث شده كه ابزارهاي مكانيكي در كشور به توان اكولوژيك منطقه آسيب فراوان وارد نمايد . توان اكولوژيك كشور تامين آب  با شرايط مصرف تنظيم شده اي را براي ما ديكته مي كند . (الگوي مصرفي معادل و مطابق عرف مصرف جهاني)  .  منابع آبي موجودكشور جوابگوي تامين آب تعداد  جمعيتي كمتر از 60 ميليون نفر (آنهم با الگوي مصرفي تعيين شده ) است .    تامين آب براي جمعيت فعلي كشور ( بالغ بر 80  ميليون نفر ) و جمعيتي بيشتر از آن ، تنها با مديريتي هوشمند و برنامه اي و با كنترل دقيق مصرف امكانپذير است . در غير اينصورت بايد انتظار داشت قهر اكولوژيك هر منطقه گريبان كشور را گرفته و كشور را دچار آسيب و چالش فراوان نمايد .

   در سالهاي گذشته و شرايط فعلي در حوزه آب قائل به توسعه ناپايدار شده ايم يعني از منابع تجديد شونده و تجديد ناپذير به حد نامعقولي براي گذران امورمان بهره گرفتيم . اما به چه قيمت ؟   (مثالي محسوس ميزنم . ما اگر يك ملك در اختيار داريم ، هر روز تكه اي از ملك مان را ميفروشيم و ارتضاق ميكنيم . )

در سالهاي گذشته وقتي كه توقعات بحق مردم ( بالاخص اشتغال زائي ) برآورده نمي شده ،  بصورت غير تخصصي ، منابع عمومي در اختيار مردم قرار مي گرفته تا جلب توجه شود و بهمين دليل  به مصالح عمومي كشور بي توجهي شده است . بايد بپذيريم كه در شرايط جديد بحران آبي ، چشم انداز آينده ايران تغيير خواهد كرد .  بايد با بهره مندي از راهكارهاي فني و تخصصي  كشور را كمك كنيم و فرهنگ رياضت ملي آب را براي مردم بطور جدي بيان نمائيم .

 

 چشم انداز وضعيت آب و تدابيري لازم براي گذر از بحران آب ؟را چگونه ارزيابي ميكنيد ؟

 

    پيش بيني ناسا از شرايط آب و هوائي كشور براي 50 سال آينده ، تغييرات جوي ، خشكسالي ، بالا رفتن حرارت كره زمين و افزايش آلودگيهاي منابع آب ، شرايط بسيار دشوار و اسفباري را در تامين آب پيش رويمان قرار خواهد داد. كارشناسان و صاحبنظران حرفه اي اطمينان دارند كه اگر از هم اكنون نگاه ويژه اي براي مديريت منابع آب صورت نپذيرد هزينه هاي بسيار هنگفتي را در  آينده اي نه چندان دور بايد مصروف تامين آب نموده و اين خود مكمل موارد ذكر شده ميگردد .   وضع موجود منابع آب ، مصارف و برداشتهاي نا متعارف و همچنين آلودگي روز افزون منابع آب كشور ، ضرورت مديريتي نوين ، صحيح و حرفه اي از منابع آب را در كشور اجتناب ناپذير نموده است.  برنامه ريزي و اتخاذ تدابير مناسب در مديريت منابع و مديريت مصارف با  بهره مندي از ظرفيت هاي تخصصي و ارائه راهكارهاي عملياتي و اجرايي از مهمترين ضروريات بوده و حركت در مسير تحولي هدفمند  را به منظور مديريت منابع آب طلب مي نمايد. تا كنون الگوي منسجم و مناسبي بطور عملي و برنامه ريزي شده جهت مصرف بهينه آب در بخشهاي كشاورزي و شرب در راستاي اصلاح الگوي مصرف وبا رويكرد بهره مندي از تكنولوژيهاي نوين نداشته ايم. با نگاه به نحوه مديريت منابع و مصارف آب و شيوه هاي نوين مديريت در جهان و با توجه به رويكرد جهاني در استفاده از تكنولوژيهاي نوين و نانو تكنولوژي، ضرورت صيانت تخصصي و مطلوب از منابع آب در كشور اجتناب ناپذير است. 

 

بايد بستر گذر از بحران را با ارائه راهكارها و سياستهاي حرفه اي ، تخصصي فراهم نمود .  ديگر فرصتي براي سعي و خطا در مديريت منابع آب نداريم .  كليه مديران در حوزه هاي مختلف تخصصي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي  لازم است به طور اضطرار اين موضوع مهم را  رصد نموده و با  نگاهي نو و حرفه اي تر  مديريتي ويژه را در شرايط جاري تجربه نمايند.

  دنياي حاضر ، دنياي ديجيتال و دنياي تحولات سريع است. دولت بايد  با  نگاه به منطق ديجيتال در فضاي سازمان يافته موضوعات تخصصي آب را بنگرد و بر مبناي آن اتخاذ تصميم كند  .   براي رسيدن به اهداف ، گذر از منطق آنالوگ در فضاي مجازي لجام گسيخته و رها شده ، اجتناب ناپذير است .

 

 

 

اين مطلب تاکنون 7512 بار مشاهده شده است.
مطالب مرتبط با مهندس عليرضا نوري

گفته ها و ناگفته هاي سيل خوزستان
تحليلي از سيل اخير در استان هاي گلستان و مازندران راستي چه كسي بايد پاسخگو باشد ؟
مديريت نوین و هوشمند منابع آب در شرايط بحران آب
بحران آب و مديريت سردرگم منابع آبينام و نام خانوادگي:
پست الکترونيک:
سايت يا وبلاگ:
متن پيام:
تصوير امنيتي:آخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد.


آب و هوا

پیام های کلی سایت

تماس با ما


كليه حقوق براي پديد آورندگان 
.:: آخاله ::. محفوظ است. | طرح و اجرا : توحيد نيكنامي   | به روز رسانی محتوایی : محمود نيكنامي  
 | .Copyright © 2003-2012 Akhale.ir. All Rights Reserved
|
 | Powered By Tohid Niknami | E-Mail :
Akhale . com @ gmail . com |