آخرين به روز آوري سايت چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۹

نمايي از مسجدجامع گلپايگان سال ۱۳۸۰ - محمود نيکناميآخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد...بررسی علل بی خوابی و داروهای آن


شور حسینی با شعور و آگاهی - استاد علی اکبر جعفری


.


وانشان، ابیانه ای دیگر

روستاي وانشان در چند كيلومتري گلپايگان نمادي از اين فرهنگ است كه شباهت هاي زيادي با ابيانه دارد ، كوچه هاي تنگ وپيچ در پيچ ، قلعه تاریخی ، بقعه متبرکه امامزاده ابوالفتوح ، گویش محلی ، و نوع پوشيدن لباس بعضي از اهالي اين روستا را مي توان با ابیانه مقایسه کرد


معلم و شاگرد - حکايتي که لازم است همه معلمين مطالعه کنند

خانم "تامپسون" معلم کلاس پنجم ابتدائی در اولین روز مدرسه مقابل دانش آموزان ایستاد و به چهره دانش آموزان خیره شد و مانند اکثر معلمان دیگر به دروغ به بچه ها گفت که همه آنها را به یک اندازه دوست دارد. اما این غیر ممکن بود. چرا که در ردیف جلو پسر بچه ای ...مديريت نوین و هوشمند منابع آب در شرايط بحران آب

ضرورت صيانت تخصصي و مطلوب از منابع آب در کشور اجتناب ناپذير است . متاسفانه تا کنون الگوي منسجم و مناسبي بطور عملي و برنامه ريزي شده براي مديريت بر منابع آب کشور شکل نگرفته است .
ديگر فرصتي براي سعي و خطا در مديريت منابع آب نداريم . لازم است به طور اضطرار با نگاهي نو و حرفه اي ، مديريت سيستمي NEXUS را در شرایط جاری تجربه نمائیم

مهندس عليرضا نوري

 

        گزارش شماره ۲ 

 

                          مديريت نوين منابع آب كشور با توجه به بحران آب

                     

                                                      مهندس علیرضا نوری

 
 
بحران آب در كشور از جمله موضوعاتي است كه چالشهاي فراواني را در پي داشته و  باعث بروز بحرانهائي گرديده است سردرگمي در مديريت منابع آب كشور ، آينده اي مبهم را پيش روي ما قرار داده است .
در اين زمينه  دومين گفتگوي اختصاصي با مهندس عليرضا نوري  از كارشناسان ارشد حوزه آب  و آبفاي وزارت نيرو كه داراي سابقه اي  بالغ  بر 20  سال مديريت حوزه هاي آب و آبفا را عهده دار بودند  ،  با هم  مي خوانيم . 
 
(در مصاحبه  قبلي كه در تاريخ 22 آذر ماه 1395 ارائه شد  مختصري در خصوص وضعيت  وخيم منابع آبي   كشور بيان گرديد  .
 در اين مصاحبه  بيشتر به شرايط مديريت منابع آب در كشورهاي پيشرو و مقايسه آن با مديريت جاري در كشور  و  همچنين  به ارائه پيشنهادات تخصصي و راهكارهاي   حرفه اي براي  مديريت  يكپارچه منابع آب و حركت در مسير محدود نمودن چالشها و مشكلات پرداخته شده است .)
وضعيت منابع آب كشور را چگونه ارزيابي نموده و پيشنهاد جنابعالي براي گذر از بحران آب چيست؟
       با عرض سلام ، ادب و احترام خدمت شما و كليه بزرگواران و دلسوزان حوزه آب كشور ، چنانچه مستحضر مي باشيد در گفتگوي قبلي در خصوص وضعيت وخيم منابع آب كشور شرحي بيان گرديد به ادامه مبحث مي پردازم.
   همانطور كه استحضار داريد بهره‌برداري‌ بي رويه از منابع آب و بالاخص منابع آب زيرزميني شرايطي ناگواري را براي آينده كشور ترسيم نموده است . عوارض زيانبار افت سطح آبخوان ها طي سالهاي گذشته در حال توسعه بوده و در اكثر آبخوانهاي مهم كشور تسري پيدا كرده است. ميزان مصرف آب در بخش كشاورزي به شكل لجام گسيخته¬اي در چند دهه گذشته افزايش يافته ، حفر چاههاي غير مجاز از مرز 600 هزار حلقه در كشور فراتر رفته و توقعاتي جديد براي قشر عظيمي از مردم بهره بردار فراهم شده است.  مجموع تخليه آبهاي زيرزميني توسط چاه و چشمه و قنات از مرز 80 ميليارد متر مكعب در سال گذشته و شرايط بسيار پيچيده اي را پيش روي مسئولين قرار داده است.
در 38 سال گذشته حوزه آب كشور دستخوش نوسانات مديريتي خاصي بوده ، لذا بايد ديد كه وظيفه ما براي مديريتي هوشمند در شرايط فعلي و آتي چيست؟

   در شرايط جاري بايد به دو سوال پاسخ داده شود.    
 الف –  با ادامه وضع موجود و اين شيوه مديريت به كجا  مي رسيم؟      
 ب- با تغيير رويكرد مديريتي ما بايد به كجا برسيم ؟
 صاحبنظران اعتقاد دارند كه در چند دهه گذشته و تا كنون ، در حوزه آب ، همواره نگرشهاي سليقه اي ، سنتي و سياسي ، حاكم بر ديگر نگرشها بوده و مديريت منابع آب كشور ، مديريتي حرفه اي را تنها بصورت شعاري تجربه نموده و نقش مديريت برنامه ريزي شده در حوزه آب ، كمرنگ بوده است.  بايد عرض نمايم كه صيانت از منابع آب كشور در اين مدت دستخوش مديريت هايي سليقه اي ، سياسي ، سنتي و ناپيوسته گرديده و لذا  در اين مدت برخي آگاهانه و برخي ناآگاهانه در توسعه بحران آب در كشور سهيم بوده اند.  نقش تحولات سیاسی و سیاستگذاریهایي خاص در هر مقطع زمانی نيز در تشديد بحرانها بسيار موثر بوده و بروز چالشهايي جدي را در مسیر ويراني منابع آب و منابع ملي  كشور رقم زده است . همچنين در اين راستا شاهديم كه تنها درصد محدودي از اهداف برنامه اي توسعه كشور در حوزه آب محقق گرديده و اين عدم تحقق برنامه اي ، مشکلاتی جدي را پیش روی تصميم سازان و برنامه ريزان قرار داده و مي دهد.
 در شرايط جاري مي بينيم كه حرکتها براي حفظ منابع آب و مديريت حرفه اي در اين حوزه بسيار کند و بطئی رقم خورده و لذا ادامه وضع موجود با بهره مندي از شيوه هاي جاري ،  عوارضي نامطلوب را براي آينده ترسيم خواهد نمود.
    براي گذري معقول از وضع موجود و حركت به سمت مديريتي نوين ، بايد رويكردي جديد را مورد استفاده قرار دهيم. رويكرد جديد دور نماي اقدامات و اهداف مورد انتظار را  شفاف خواهد ساخت .
لذا در تغيير رويكرد ها بايد مورد ذيل را مورد توجه قرار دهيم:

1- بررسي شرايط موجود آب در كشور و مقايسه شيوه عمل در كشورهاي پيشرو و  مديريت نوين آب در كشور با نگرش بومي : 
   چنانچه عرض نمودم وضعيت نگران كننده اي در بخش آب كشور داريم. در دهه هاي گذشته نقش مديريت منابع، مديريت مصارف، مديريت زمان، مديريت هدف ، مديريت عملكرد ، در حوزه آب كشور بسيار سست و كمرنگ بوده است. همچنين شاهد بوده ايم كه ديدگاه مديران و متوليان حوزه مديريت منابع آب كشور در چهار دهه قبل متمركز بر ديدگاه هايي سليقه اي ، سنتي ، سياسي و خطي متمركز شده و متاسفانه مشكلات حوزه آب اكثرا به صورت بخشي ، منطقه اي و محلي مورد ارزيابي قرار گرفته و مي گيرد  و لذا تبعات ، آثار و عواقب هر گونه تصميمي بر منافع ملي و بخش هاي اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي كمرنگ انگاشته شده و هيچ ساز و كار حرفه اي به منظور آزمون عواقب تاثير سياستهاي اعمال شده بر منافع ملي و برنامه اي وجود ندارد.  همچنين در امور مطالعاتي و اجرائي اقداماتي غير متمركز و منفصل را بصورت سليقه اي شاهد بوده و انسجامي در تجميع و متمركز سازي اطلاعات نيز تا كنون صورت نپذيرفته است.  تجميع و يكپارچه سازي اطلاعات و ايجاد بانك اطلاعاتي متمركز ،  امكان  بررسي تخصصي و تحليل صحيح و واقعي و ارزشي براي مديريت تخصصي را فراهم نموده و لذا ايجاد بانك اطلاعاتي متمركز از ضروريات است.
  صاحبان علم و انديشه واقفند كه در جوامع توسعه يافته و پيشرو ، توجه به مديريت يكپارچه ، تخصصي و برنامه اي منابع آب از الزامات تلقي مي شود . در همين راستا ما هم براي حركت در مسير مديريت معقول منابع آبي و حفظ منابع آب و با درك صحيح از مقوله توسعه ، بايد مديريتي نوين  را در حوزه آب كشور هدف گذاري نموده و مسير راه آب كشور متناسب با آن هدف شكل گيرد. لذا براي تحقق اين مهم بايد از تمام ظرفيتهاي تخصصي و علمي داخلي و خارجي متناسبا بهره گيريم.
در شرايط حساس كنوني ، سياست گذاري كلان براي همكاري قواي سه‌گانه جهت استقرار حكمراني يكپارچه ، مؤثر و مقتدر آب در كشور اهميتي حياتي دارد.  

2-  تدوين مديريت يكپارچه و مديريت نوين راهبردي : 
    بزرگواران و متخصصين حوزه آب خود واقفند كه وضعيت جاري در اين حوزه هر روز  شرايطي بدتر از ديروز را رقم زده و مي زند.  صاحبنظران واقفند كه ريل قبلي بنا شده براي مديريت منابع آب كشور تنها جوابگوي قطارهاي كندرو با ظرفيت محدود است و توان حركت قطارهاي سريع با ظرفيت فعلي و آتي را ندارد. لذا با شرايط حاد منابع آبي در كشور ما ملزم هستيم تا با رويكردي جديد و نگرشي هوشمندانه وضعيت مديريت بر منابع آب كشور را در مسير ويژه مديريت يكپارچه و سيستمي قرار داده و هر لحظه آن را رصد و ياري نمائيم. فلذا پوست اندازي مديريت فعلي منابع آب اجتناب ناپذير است.
جهت بهره مندي از اين مديريت ما نيازمند به تغيير ساختار مي باشيم . در حوزه آب بايد ساختارها ، ساختارهاي فرآيندگرا باشد. سيستم فعلي بايد اصلاح شده و ساختارها بر اساس نظام يكپارچه و سيستمي طراحي گردد . لذا ما نيازمند منابع تحقيقاتي متمركز و حرفه اي در اين حوزه مي باشيم. بهمين منظور در حوزه آب ، انجام و تجميع مطالعات و تحقيقاتي متمركز ، با بهره گيري از تجارب كشورهاي پيشرو (با لحاظ نمودن شرايط بومي و منطقه اي)  را از ضروريات دانسته  و مديريت تجميع و تكميل اطلاعات و ايجاد بانك اطلاعاتي مدرن آب را ضروري مي دانيم. 
در حوزه آب ، مي بايست مديريت نوين و يكپارچه با تفكر سيستمي NEXUS    جايگزين تفكر فعلي حاكم بر مديريت منابع آب گردد. (بصورت كاملا حرفه اي و تخصصي مطابق جوامع توسعه يافته و با ملاحظه شرايط بومي).
 


   در تفكر نوين و يكپارچه (با نگرش بومي) ، هفت موضوع مهم زير جهت تدوين نقشه جديد راه آب كشور در اولويت قرار مي گيرد و ميتوان از اين موضوعات در برنامه ششم توسعه نيز بهره گرفت.
الف-  نقش آب در توسعه ملی و منطقه¬ای
ب-  نقش سیاست¬های پولی و مالی دولت بر عرضه و تقاضای آب
ج-   نقش وضعيت آبهاي زيرزميني در تحولات آتي كشور
د‌-  نقش قيمت گذاري آب در کاربریهای مختلف (محاسبه، بررسی و تحلیل كشش قيمتي)
ه‌-  نقش اثرات تجارت آب مجازی (منطبق بر توسعه پايدار)
و‌-  نقش اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست¬محیطی پساب¬ها (منطبق بر توسعه پايدار)
ي‌-  نقش اثرات انتقال آب بين حوزه اي و انتقال از درياهاي جنوب و شمال به فلات مركزي
 
  در مديريت يكپارچه بايد  مدلي منسجم با رويكرد اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي در حوزه آب مهيا گردد و سپس آن مدل ، به عنوان مدلي تخصصي براي تصميم سازي در اختيار متوليان بخش آب كشور قرار گيرد. اين مدل ميتواند بصورت حرفه اي و تخصصي (منطبق بر توسعه پايدار)  نقش اثرات تصميمها و سياستگذاريها را قبل از اجراي هر طرح ،  رصد نموده و نتايج حاصله را در تاثير گذاري بر ساير بخشها مورد ارزيابي قرار دهد.  اين مدل كمك ميكند تا تاثير مستقيم هر گونه سياستگذاري در حوزه آب كاملا ملموس بوده و آثار نهائي آن نيز بر درآمد حوزه آب ، ارزش اقتصادي آب ، درآمد كشاورزي ، رفاه ملي ، و... همگام با توسعه پايدار مشخص گردد.  همچنين اين مدل كمك مي كند تا آثار اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي هر سياست مورد نظر بصورت مشخص اندازه گيري شده و راهنماي تصميم سازي مديران گردد. 
   بايد آب به عنوان يك كالاي حياتي و بين بخشي ديده شود و  هر گونه سياستگذاري جديد در حوزه آب             مي بايست با لحاظ ضريب تاثير آن بر موضوعات اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي مورد توجه قرار گيرد. همچنين ضرورت دارد در مديريت آتي ، انجام مطالعات جامع و  تهيه و تدوين مدل بهم پيوسته منابع آب بعنوان يك ابزار ارزشي در تصميم سازي از اولويت هاي خاص محسوب گردد .

3- ايجاد ساختار جديد مديريت حوضه اي منابع آب:   
     در دولت نهم در حوزه آب كشور، اقدام عجولانه و نسنجيده اي در راستاي تبديل مديريت حوضه آبريز به مديريت استاني آب صورت پذيرفت . به همين دليل معضلاتي بسيار پيچيده دامن گير برخي استانهاي كشور شد. انعكاس مشكلات استاني و عدم هماهنگيهاي حوضه اي ، تنشهائي جدي را به كشور تحميل نموده است. متاسفانه دولت يازدهم نيز توجهي به مشكلات حادث شده و عواقب بسيار ناگوار اين نوع مديريت استاني ننمود و وزارت نيرو نيز در دولت تدبير و اميد به اين مهم توجهي ننمود .  ضرورت دارد در شرايط حساس كنوني ، سريعا در مسير  برنامه توسعه ، با ايجاد هماهنگي لازم با وزارت كشور و استانداران محترم (با تشريح كامل مزاياي تجديد ساختار مديريت حوضه اي)، بستر حركتي سريع در بازگشت مديريت حوضه اي در بخش آب كشور انجام پذيرد.


4- تشكيل كميته هاي اجرائي
الف- تشكيل هيئتي چهار جانبه مركب از نمايندگان تام الاختيار وزارت نيرو –وزارت جهاد كشاورزي ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان حفاظت 6محيط زيست  به منظور تدوين و تسهيل مسير راه حفظ منابع آب كشور و ايجاد هماهنگي براي پياده كردن سياستهاي جديد و استقرار نظام نوين و انسجام و بهينه سازي عملياتي مصارف آب در بخشهاي كشاورزي ، شرب ، صنعت با رويكرد اصلاح الگوها در مديريت مطلوب منابع آب
 اين هيئت تام الاختيار ، بصورت هوشمندانه و كاملا تخصصي نسبت به ايجاد هماهنگيهاي چهار جانبه براي پياده نمودن سياستهاي جديد و استقرار منسجم و مناسب و عملي و برنامه ريزي شده نوين براي مديريت صحيح منابع و بهينه سازي مصارف آب در بخشهاي كشاورزي ، صنعت و  شرب در راستاي اصلاح الگوي مصرف و با رويكرد بهره مندي از تكنولوژيهاي نوين (با ملاحظه رويكرد جهاني در استفاده از تكنولوژيهاي نوين و نانو تكنولوژي) اقدامات عملي و زيربنائي را اجرائي خواهد نمود .
ب- تشكيل كميته عالي راهبردي براي نهائي كردن كليه طرح هاي آبي . اين كميته مركب از 7 الي 9 نفر از متخصصين حوزه آب كشور در بخشهاي دولتي (نمايندگان ستاد وزارت نيرو ، دفتر فني شركت مديريت منابع آب ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) بوده كه مسئوليت نهائي و قابليت اجرائي هر طرح ملي و منطقه اي را در حوزه آب عهده دار مي باشند. وجود اين كميته باعث مي گردد  نقش سلايق ، دستورات فرمايشي و قول و قرارهاي ناپخته ( اعم از  انتخاباتي و ... ) كمرنگ شده و اجراي طرح هاي ملي و منطقه اي صرفا از كانال تخصصي عبور نموده و تمام عواقب و دستاوردهاي هر طرح بطور تخصصي و ويژه مورد ارزيابي قرار گيرد ، سپس هماهنگي ابلاغ و يا جلوگيري از ابلاغ طرح اجرائي صادر ميشود.
---------------------
چنانچه بيان گرديد بايد عرض نمايم كه ضرورت صيانت تخصصي و مطلوب از منابع آب در كشور اجتناب ناپذير است.  متاسفانه تا كنون الگوي منسجم و مناسبي بطور عملي و برنامه ريزي شده براي مديريت بر منابع آب كشور شكل نگرفته است . نگاه به نحوه مديريت منابع و مصارف آب و شيوه هاي نوين مديريت در جهان و همچنين رويكرد جهاني در استفاده از تكنولوژيهاي نوين و نانو تكنولوژي ،ما را ملزم مي سازد تا  نگرشها را تغيير دهيم و مسير راهي جديد را پيشه گيريم . 
ديگر فرصتي براي سعي و خطا در مديريت منابع آب نداريم .  كليه مديران در حوزه هاي مختلف تخصصي ، سياسي، اجتماعي و فرهنگي لازم است به طور اضطرار اين موضوع مهم را رصد نموده و با  نگاهي نو و حرفه اي تر ،  مديريتي سيستمي را در شرايط جاري تجربه نمايند.

 

 

 

اين مطلب تاکنون 7839 بار مشاهده شده است.
مطالب مرتبط با مهندس عليرضا نوري

گفته ها و ناگفته هاي سيل خوزستان
تحليلي از سيل اخير در استان هاي گلستان و مازندران راستي چه كسي بايد پاسخگو باشد ؟
مديريت نوین و هوشمند منابع آب در شرايط بحران آب
بحران آب و مديريت سردرگم منابع آبينام و نام خانوادگي:
پست الکترونيک:
سايت يا وبلاگ:
متن پيام:
تصوير امنيتي:آخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد.


آب و هوا

پیام های کلی سایت

تماس با ما


كليه حقوق براي پديد آورندگان 
.:: آخاله ::. محفوظ است. | طرح و اجرا : توحيد نيكنامي   | به روز رسانی محتوایی : محمود نيكنامي  
 | .Copyright © 2003-2012 Akhale.ir. All Rights Reserved
|
 | Powered By Tohid Niknami | E-Mail :
Akhale . com @ gmail . com |