حضور دانشجویان جهادگر گلپایگانی در عرصه های عمرانی مناطق محروم/تصاویر

مسئول تیم دانشجویان جهادی گلپایگان اظهار کرد: دوره عمرانی اردوی جهادی در ۱۲ روز با حضور ۳۰ دانشجو از دانشگاه های گلپایگان در منطقه پشت کوه فریدون شهر برگزار شد.

به گزارش صاحب نیوز؛ حمید براتی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: دوره عمرانی اردوی جهادی در 12 روز با حضور 30 دانشجو از دانشگاه های گلپایگان در منطقه پشت کوه فریدون شهر برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه در این دوره ساخت منزل مسکونی برای محروم روستایی و حمام و رنگ آمیزی مدرسه روستا صورت گرفت بیان کرد: دوره های فرهنگی با حضور سه گروه جهادگر خواهر در مناطق نهضت آباد، آسیاب، سرداب ها، میدانک ها برگزار شد.

مسئول تیم دانشجویان جهادی گلپایگان تصریح کرد: 90 دانشجو در عرصه فرهنگی طی سه دوره در این مناطق فعالیت کردند.