به گزارش پایگاه خبری ربیع، کارشناس مسئول امور اجتماعی بهزیستی شهرستان گلپایگان گفت: اورژانس اجتماعی گلپایگان در سال ۹۲ با یک نیرو در مجتمع شهید تندگویان فعالیت خود را آغاز کرد، اما از سال گذشته تاکنون در اداره بهزیستی گلپایگان مشغول به کار است، هم چنین از ابتدای سال ۹۷ یک نیروی طرحی نیز به این مجموعه اضافه شده است.

وی ادامه داد: مداخله در بحران، طلاق های توافقی که از دادگستری ارجاع می شود، کودک آزاری، زنان آسیب دیده ای که مورد خشونت خانوادگی قرار گرفته اند و دختران فراری، بخش هایی است که اورژانس اجتماعی (۱۲۳) در آن فعالیت می کند.

کارشناس مسئول امور اجتماعی بهزیستی شهرستان گلپایگان با بیان اینکه بیشتر پرونده ها در زمینه طلاق های توافقی است، گفت: اکثر پرونده های طلاق توافقی که به اورژانس اجتماعی ارجاع می شود منجر به طلاق می شود، چرا که موقع رجوع به اورژانس اجتماعی شرایط زندگی زوج ها از خط بحران عبور کرده و حرمت های بین آنها از بین رفته است و دیگر هیچ دیواری بین آنها وجود ندارد.

طبرزدی با بیان اینکه طلاق های توافقی در همه رده های سنی رخ می دهد، افزود: در شهرهای کوچک زنان تلاش بر مقاومت دارند تا به دادگستری مراجعه نکنند که مبادا برچسب طلاق برآنها زده شود، اما نهایتا زمانی که برای طلاق توافقی مراجعه می کنند حتی با چندین جلسه مشاوره هم نتیجه ای حاصل نمی شود، البته پرونده هایی هم وجود دارد که منجر به طلاق نمی شود که در این موارد، جلسات مشاوره آنها ادامه پیدا می کند.

وی در خصوص کودک آزاری خاطر نشان کرد: بسیاری از ارجاعات ما در این بخش از طریق آموزش و پرورش است و در مواقعی هم که جراحت زیاد و کودک به بیمارستان منتقل شده باشد، از طریق شبکه بهداشت و درمان از کودک آزاری مطلع می شویم. کودک آزاری صرفا مربوط به آزارهای جسمی نیست و ممکن است رو حی و یا جنسی هم باشد. در اکثر مواردی که شاهد کودک آزاری هستیم، پدر و مادر هر دو صلاحیت نگهداری فرزند را ندارند که این خود سبب مداخله جدی تر اورژانس اجتماعی می شود.

کارشناس مسئول امور اجتماعی بهزیستی شهرستان، اعتیاد، بی بند و باری های اخلاقی و فضای مجازی را عاملی در کودک آزاری و گسستگی خانواده دانست و تصریح کرد: زمانی که پس از طلاق کودکی تک والد می شود علاوه بر افت تحصیلی شاهد ظاهر و تغذیه نامناسب آنها در مدارس هستیم که دلیل آن مربوط به غفلت سرپرست آن کودک است و اگر همان طور رها شود امکان آزار جنسی نیز وجود دارد.

شهربانو طبرزدی ادامه داد: خیلی از افراد می گویند مگر در گلپایگان هم کودک آزاری وجود دارد که ما می گوییم بله هست، و نیاز است که همواره به خانواده ها در این زمینه هشدار داده شود چرا که همیشه فضا امن نخواهد بود.

وی یاداورشد: نمی خواهم مردم را نگران کنم اما در گلپایگان کودک آزاری وجود دارد، آماری در این خصوص نمی توانم ارائه کنم اما باید بگویم که همکاران ما در این زمینه بیکار نیستند.

کارشناس مسئول امور اجتماعی بهزیستی گلپایگان گفت: زمان فعالیت اورژانس اجتماعی گلپایگان در ساعات اداری است، اما در مواردی با حکم قضایی مداخلاتی در ساعت های غیر اداری نیز انجام می دهیم ضمن اینکه در مواردی مجبور به نگهداری افراد هم می شویم که در اینگونه موارد از فرد در محل نگهداری موقت، مراقبت می کنیم و سپس آنها را به خانوده و یا اصفهان ارجاع می دهیم.