به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان گلپایگان، دکتر امیر مسعود شهبازی<سرپرست شبکه> در این رابطه گفت: به منظور ارتقاء بهداشت عمومی و پیشگیری بیماری ها به ویژه جلوگیری از بروز و اشاعه بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و در نتیجه حفظ و حراست از صنعت دام و طیور،  نشستی با حضور مهندس گل محمدی مدیر جهادکشاورزی، مسئول امور اراضی، نماینده فرماندار، منابع طبیعی و آبخیزداری، بهداشت محیط و همچنین متولیان حمل و جمع آوری کود شهرستان گلپایگان در محل شبکه دامپزشکی برگزارگردید..

وی افزود: در این جلسه،  نقاط مورد نظر جهت جانمایی محل دپو، فرآوری و بسته بندی کود توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت، تا پس از استعلام لازم از دستگاه های مرتبط و جمع بندی نهایی، کارگاه مورد نظر، به صورت مجتمع و در یک مکان مشخص که کمترین ریسک خطر را دارد، احداث گردد.

در پایان این نشست متولیان امرحمل و جمع آوری کود شهرستان، موظف به تشکیل اتحادیه، جهت تصمیم گیری و  نظارت کامل بر امور شدند.